top of page

Atlı göçebe toplumlar binicilikte, ok ve yay kullanmakta usta idiler: Zamanlarının çoğunu at üstünde ve savaşa hazırlık yaparak geçirirlerdi. Atlı göçebe toplumlarda kadınlar da ata biner ve savaşırlardı. Eğlenmek ve ruhlarını beslemek için KOPUZ adı verilen günümüzde bağlamanın atası sayılan çalgıyı çalar ve şarkılar söylerlerdi. Atalarımızın bu anlarına minyatürlerde büyük bir ustalık ve zenginlikle yer verilmiştir.

bottom of page